حروف الفباي تركي آذربايجاني

ساخت وبلاگ

زبان آذربايجاني،زبان بخش اعظمي ازشمال غرب ايران استانهاي آذربايجان شرقي،آذربايجان غربي،اردبيل،زنجان وحتي بخش هاي قابل توجهي ازمناطق مركزي ايران ازجمله تهران،كرج،قزوين،همدان،استان مركزي،گيلان وخراسان است.اين زبان درخارج ازايران زبان رسمي جمهوري آذربايجان ومناطق گسترده اي ازگرجستان،داغستان،ازبكستان،قزاقستان،واكراين است.تركي آذربايجاني يكي ازشاخه هاي تركي جنوبي است كه مي توان آن رادرگروه غزوغز-سلجوق نيزقرارداد.اين زبان اززيرشاخه هاي زبان اوغوز كه زبان ساكنان آسياي مركزي بودندمحسوب میشود.

:حروف الفباي تركي،مصوت هاي زبان تركي،زبان تركي,سولدوز,نقده,آذربایجان,sulduz,azarbaycan, ,...
نویسنده : سولدوزلو بازدید : 1340 تاريخ : 8 تير 1391 ساعت: 13:16

close
تبلیغات در اینترنت